MUDP

Program de Dezvoltare a Utilităților Municipale – Municipal Utilites Development Programme

Proiectul de reabilitare MUDP I, în valoare de 18,5 milioane USD, a fost finanțat de BERD și Guvernul României și a fost implementat în perioada 1995 – 2000. Principalele obiective ale proiectului în sectorul alimentării cu apă au fost: reabilitarea rețelelor de distribuție (inclusiv instalarea de apometre la consumatori), refacerea unor aducțiuni, reabilitarea unor puțuri și a unor izvoare, construcția de rezervoare, refacerea unei hale de filtre din Uzina de Apă și introducerea unui sistem de monitorizare a debitelor și presiunilor în sistem. În sectorul apei uzate, a fost reabilitată Stația de Epurare Brașov și colectorul „J” de canalizare.

Principalul obiectiv al Companiei Apa Brașov este asigurarea alimentării cu apă de calitate. Pentru îmbunătățirea acestor servicii, alături de autoritățile locale, partenerii noștri în Programul de Dezvoltare al Utilităților Municipale, reprezentanții Companiei Apa au reușit să obțină un împrumut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) cu garanție guvernamentală.

Aprilie 1995 – semnarea Acordului de proiect APA + Consiliul Județean + BERD Septembrie 1995 – semnarea Acordului de Împrumut între Guvernul României și BERD 1996 – finalizarea documentațiilor de licitație, derulare contracte “mici” (achiziții) Programul de investiții s-a ridicat la o valoare totală de 23,6 milioane de USD.

Finanțarea proiectului:

 • 9,2 milioane USD sunt din credit rambursabil BERD,
 • Guvernul României 13,3 milioane echivalent USD,
 • Bugetul local Brașov 1,1 milioane în echivalent USD, aprilie 1997 – începerea „Reabilitării rețelei”

Realizarea proiectului:

 • Project Implementation Unit (PIU): Compania APA Brașov

Lucrările au fost finalizate pe 31.12.2001. Au fost realizați 82,9 km de rețea și 46,9 km de branșamente. Aceste au fost puse în funcțiune integral, asigurând alimentarea cu apă în rețea nouă, pe un număr de 161 străzi în următoarele zone:

 • cartierul Noua (integral)
 • cartierul Schei (întreaga zona de la Piața Unirii până la strada Podul Crețului, precum și zona cuprinsă între str. Brâncoveanu și Calea Poienii)
 • zona Warthe (între Șirul Livezii și str. Stejeriș)
 • Centrul istoric (între străzile Castelului, Mureșenilor și B-dul Eroilor)
 • zona străzilor Horea, Cloșca, Crișan, Șoimului, Căprioarei, 8 Martie
 • zona cuprinsă între străzile D. Gherea și Moghioroș
 • zona dintre b-dul 15 Noiembrie si str. Nicolae Titulescu
 • str Griviței – Mircea cel Bătrân
 • zona delimitată de str. Al. Ioan Cuza și str. Maior Cranța
 • cartierul Astra (între străzile Saturn, Uranus, Zorilor și Pârâului)

Pentru realizarea lucrărilor s-au folosit conducte din polietilenă (marea majoritate), fontă ductilă și din poliester armat cu fibră de sticlă. Pe lângă tehnologiile clasice, au fost utilizate și cele “fără șanț” prin utilizarea unor instalații de foraj orizontal.

Tot în cadrul lucrării de “Reabilitare a rețelei de apă” a fost realizată modernizarea unei hale de filtrare a apei Târlung, precum și creșterea capacității de tratare de la 370 l/sec. la 600 l/s.

Regia a pus în funcțiune în cursul anului 2000, 4 rezervoare noi:

 • Warthe – 5.000.000 litri
 • Palatul Școlarilor – 5.000.000 litri
 • Dealul Melcilor – 5.000.000 litri
 • Pajiștei – 2.500.555 litri, la acestea se adaugă modernizarea stațiilor de pompare Dealul Melcilor, Tâmpa și Poiana lui Lupan, care alimentează cu apă rezervoarele menționate.

Modernizarea a constat în utilizarea unor pompe eficiente, cât și în conducerea procesului de către calculator.

Totodată, au fost contorizate peste 6.500 de imobile, precum și principalele surse de apă. Pentru asigurarea cu apă a municipiului, inclusiv în perioadele secetoase a fost realizată dublarea capacității frontului de captare subteran prin înlocuirea celor 30 de pompe.

Capacitatea noului sistem se ridică la 900 l/secundă, cu un consum de energie mai mic decât anterior. Pentru protecția mediului înconjurător, în special a râurilor Ghimbășel, Bârsa și Olt, Compania a modernizat stația de epurare a apelor uzate a municipiului Brașov. Capacitatea de tratare este de 1620 l/sec. În plus, a fost schimbată tehnologia de tratare biologică prin utilizarea unui sistem nou de aerare.

De asemenea, a fost realizată prima groapa ecologică din județ. Aici se va depozita nămolul rezultat din stația de epurare în condiții de protejare maximă a mediului. Lucrările și performanțele regiei au fost monitorizate și apreciate de consultanța straină a BERD și de către delegația directorilor pentru Europa Centrală și de Est.

Iunie 1998 – începerea lucrărilor la stația de epurare Proiectul de reabilitare și retehnologizare a stației de epurare a fost parte integrantă a Programului de Dezvoltare a Utilităților Municipale inițiat de Guvernul României împreună cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

Programul de investiții s-a ridicat la o valoare totală de 8,4 milioane de USD.

Realizarea proiectului:

 • Finanțarea proiectului:
  • BERD
  • Guvernul României
  • Consiliul Județean Brașov
  • Compania APA Brașov
 • Elaborarea proiectului:
  • Project Implementation Unit (PIU) – Compania APA Brașov
 • Lucrările realizate:
  • retehnologizarea grătare și desnisipatoare
  • retehnologizare separator de grăsimi
  • retehnologizare decantoare primare și camera de distribuție aferentă
  • retehnologizare stație pompare nămol primar
  • retehnologizare camera manevră metantancuri
  • schimbarea tehnologie aerare
  • stație suflante
  • sistem de aerare cu bule fine
  • bazin aerare
  • retehnologizare decantoare secundare I, II, III și extindere cu două decantoare IV și V
  • retehnologizare stație pompare nămol reciclat
  • modernizare centrală termică și dotare cu grupuri conversie biogaz în energie electrică

Utilitatea lucrărilor:

 • creșterea semnificativă a debitului de apă epurată (de la 1620 l/s la 2200 l/s)
 • îmbunătățirea parametrilor calitativi ai debitului prelucrat
 • scăderea efectelor negative asupra factorilor de mediu încojurător
 • prin retehnologizarea stației de epurare s-a realizat un pas important în sincronizarea cotelor parametrilor ecologici cu standardele impuse de Uniunea Europeană

Tratarea și Depozitarea Nămolului

O alta problemă care trebuia soluționată a fost cea a nămolului rezultat din procesul de epurare, acesta fiind depozitat în spațiile amenajate de pe malul pârâului Bârsa.

Nămolul, din cauza conținutului său, este toxic și totodată poluant pentru mediul înconjurător.

Pentru soluționarea acestei probleme, în 1999, împreună cu Agenția Daneză de Protecție a Mediului a fost inițiat proiectul cu titlul „Stația de Epurare Brașov – Tratarea și Depozitarea Nămolului” în cadrul Programului de cooperare româno-daneză pentru mediu.

Astfel, s-a construit o stație de deshidratare a nămolului și un depozit ecologic pentru nămolul deshidratat, solutionându-se problemele de până acum și diminuând considerabil pericolul poluării mediului înconjurător.

Echipamentele din stația de deshidratare au fost donate din partea Agenției Daneze de Protecție a Mediului, care a pus la dispoziție un fond nerambursabil pentru procurarea acestora, asigurând gratuit consultanță și asistență tehnică pentru punerea în funcțiune.

Realizarea proiectului:

 • Finanțarea proiectului:
  • Ministerul Mediului din Danemarca 1,0 milion USD
  • Compania APA Brașov care a asigurat fondul pentru proiectare și constructii montaj ~ 1.0 milion USD
 • Elaborarea proiectului:
  • Project Implementation Unit (PIU) – Compania APA Brașov

Aceste investiții se aliniază la politica Uniunii Europene de protecție a mediului și contribuie la procesul de adoptare a Uniunii Europene cu privire la tratarea apei uzate și protejării surselor de apă.