POS MEDIU

Descrierea proiectului POS-MEDIU

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) a reprezentat unul din cele 7 programe operaţionale aprobate pentru România, finanţat de Uniunea Europeană în perioada 2007-2013, în cadrul obiectivului Convergenţă. A fost cel mai important program de asistenţă financiară în domeniul protecţiei mediului şi a continuat programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naţional care au fost iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare, respectiv Phare, LSIF şi ISPA.

Principalele obiective ale POS Mediu au fost reprezentate de protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România şi au constat în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

Gestionarea programului s-a aflat în responsabilitatea Autorităţii de Management pentru POS Mediu şi a celor 8 Organisme Intermediare înfiinţate la nivelul fiecărei Regiuni de Dezvoltare din România.

Investiţiile eligibile pentru această Axă au vizat extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea/modernizarea de staţii de epurare, creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi canalizare, în condiţiile unor tarife acceptabile pentru populaţia beneficiară.

Pentru dezvoltarea acestui tip de proiecte a fost necesară cooperarea între autorităţile locale implicate în proiect, în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a infrastructurii la nivel judeţean/regional.

Astfel, Compania Apa Braşov S.A. a devenit operator regional, iar localităţile în care au fost implementate aceste proiecte au format o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei (ADI). Toate institutiile implicate au fost responsabile pentru realizarea investiţiilor şi gestionarea serviciilor de apă/apă uzată.

Mai multe informaţii despre POS Mediu găsiţi pe site-ul dedicat acestui program: https://www.posmediu.ro/home

Indicatori fizici ai proiectului

Detalii şi informaţii suplimentare referitoare la Proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov­” şi derularea acestuia, puteţi obţine de la U.I.P., str. Vlad Ţepeş nr. 13, Braşov.

E-mail: alina.balatescu@apabrasov.ro
Persoană de contact – Alina Bălătescu – Ofiţer de presă,
Tel. +40 268 408606, Fax: +40 268 408613.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi https://www.fonduri-ue.ro/

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.