Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM) – Etapa I

„Proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov / Regiunea Centru, în perioada 2014-2020” care este finanțat în cadrul Programul Operațional de Infrastructură Mare.

În data de 02.08.2022 a fost semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Contractul de finanțare numărul 1640, cod SMIS 2014+ 152260,  în valoare de  54,8 de milioane de euro, cu TVA, respectiv 271.414.217,48 lei.

Finanțarea nerambursabilă este în sumă de 215.065.408,72 lei echivalentă cu 94% din valoarea totală eligibilă aprobată, din care 210.764.100,56 lei finanțare nerambursabilă acordată de AM POIM, compusă din: 182.805.597,43 lei, co-finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune și 27.958.503,13 co-finanțare de la Bugetul de Stat. Contribuția de la Bugetul Local (Consiliul Județean Brașov și Consiliul Local Brașov) este de 4.301.308,16 lei.

Contribuția Companiei Apa Brașov. S.A. din fondurile proprii este de 13.727.579,28 lei (adică aproximativ 2,8 milioane de euro), respectiv 6% din bugetul eligibil al proiectului, la care se adaugă 42.621.229,78 lei valoare aferentă TVA pentru întregul proiect.

Proiectele pe care Compania Apa Brașov S.A. le implementează, sunt cofinanțate din Fondul de Coeziune, nerambursabil, de la Uniunea Europeană prin POIM, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor continuă conceptele POS Mediu 2007-2013, unul dintre obiectivele specifice ale acesteia fiind 3.2 : ”Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Mai multe informații despre:

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Despre proiect

Beneficiarii acestor investiții vor fi locuitorii din municipiile Brașov, Săcele, Codlea, orașele Rupea, Ghimbav, comunele Hoghiz, Prejmer, Hărman, Feldioara.

Perioada de implementare a proiectului este de 84 de luni, la care se ia în considerare și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul cuprinde următoarele investiții:

Pentru infrastructura de apă potabilă

 • Extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție a apei, pe o lungime de aproape 300 km
 • Aducțiuni de apă potabilă, pe o lungime de cca. 75 de km
 • 1 decantor lamelar pentru Uzina de Apă Tărlung
 • Construirea a 2 rezervoare noi
 • Reabilitarea a 7 rezervoare de apă potabilă
 • Reabilitarea a 7 stații de pompare a apei potabile
 • 1 reabilitare de captare a izvoarelor de la Saroș (zona Rupea)
 • Instalarea a 12 sisteme SCADA la nivel local și 1 la nivel regional

Pentru infrastructura de apă uzată

 • Extindere și reabilitare a rețelei de canalizare, pe o lungime de cca. 200 km
 • Conducte de refulare, pe o lungime de cca. 40 km
 • Construirea a 63 de stații de pompare a apei uzate
 • Realizarea unei instalații de uscare termică a nămolului
 • Instalarea a 12 sisteme SCADA la nivel local și 1 la nivel regional

Precizăm că toate bunurile realizare prin acest proiect (rețele, stații, instalații etc.) vor intra în patrimoniul  (proprietatea publică) localităților respective, indiferent dacă acestea au participat sau nu la cofinanțarea lor.

Aceste investiții vor contribui la îmbunătățirea calităţii vieții locuitorilor din localitățile în care va fi implementat proiectul, la protejarea sănătății și a mediului şi  vor facilita dezvoltarea economică a zonei, prin accesul la servicii de apă potabilă și apă uzată, conform standardelor europene.

Documente cu caracter public:

Contract de Finanțare – august 2022

Acord de Mediu

Pentru mai multe informații despre proiect, puteți trimite un e-mail sau suna la:

Persoană de contact: ing. Doru Șopterean, Manager de proiect

e-mail: dorusopterean@apabrasov.ro; poim@apabrasov.ro

Telefon: 0268/408.602

Implementarea proiectului – Contracte de lucrări

Implementarea proiectului se face prin următoarele contracte de lucrări:

BV-CL-R01 Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în cartierul Stupini, extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în zona Centrala și extindere conducta de aducțiune SP Rulmentul – SP Zizin, etapa I

BV-CL-R02 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare in Municipiul Brașov (Cartier Tractorul și Bartolomeu), etapa I

BV-CL-R05 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare in Municipiul Săcele,  etapa I

BV-CL-R06-Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în Hărman și extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în Prejmer, etapa I

BV-CL-R10 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Rupea, etapa I

BV-CL-R11 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și extinderea sistemelor de canalizare în Hoghiz (Cuciulata, Fântâna, Dopca, Bogata), etapa I

BV-CL-R18 Extinderea și reabilitare sistemelor de alimentare cu apă și canalizare Feldioara

Implementarea proiectului – Contracte de servicii

Implementarea proiectului se face prin următoarele contracte de servicii:

BV-CS-S1-etapa I Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului, achiziții echipamente UIP și publicitate, Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor

BV-CS-S2 Auditul Proiectului – etapa I