Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM) 2014- 2020 este continuatorul POS Mediu 2007-2013 în România, având în vedere două din cele cinci nevoi de dezvoltare identificate la nivel național, și anume infrastructura și resursele.

Mai multe informații despre POIM vă invităm să vizități: https://mfe.gov.ro/programul-operational-infrastructura-mare-poim/

Proiectele pe care Compania Apa Brașov S.A. le implementează, sunt cofinanțate din Fondul de Coeziune, nerambursabil, de la Uniunea Europeană prin POIM, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor continuă conceptele POS Mediu 2007-2013, unul dintre obiectivele specifice ale acesteia fiind 3.2 : ”Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”. Mai multe informații despre fondul de coeziune vă invităm să vizitați: https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizități www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Descriere generală

În cadrul acestui obiectiv specific al POIM implementăm proiectele  “Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov”, cod SMIS 2014+ 107617, precum și proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației și documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/ Regiunea centru în perioada 2014-2020″, cod SMIS 2014 +106938

Master Planul a fost actualizat ca parte a contractului de servicii Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov”, implementat în cadrul POS Mediu.

Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov

“Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov”, cod SMIS 2014+  107617

În cadrul POIM 2014-2020 a fost implementat proiectul “Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov”, cod SMIS 2014+  107617 şi este continuarea proiectului finanţat în cadrul POS Mediu 2007-2013. Implementarea a început în 2017, cu 4 contracte de lucrări, după cum urmează:

CL8F – “Extinderea sistemului de colectare și transport ape uzate și aducțiune apă potabilă în Brașov, Stupini și Feldioara”

CL9F – „Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și canalizare în Brașov și Săcele” Lot I + Lot II

CL10F – “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată în Moieciu”

CL11F – Lot I – “Stații de pompare apă uzată în Lunca Câlnicului, Prejmer” (SPAU03)

Valoarea totală a proiectului este de circa 116.931.105,35 lei,  inclusiv TVA, din care:

 • 73.309.986,43 lei, finanţarea nerabursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin POIM, reprezentând echivalentul a 85 % din valoarea eligibilă aprobată
 • 11.212.115,57 lei co-finanţarea de la bugetul naţional, reprezentând echivalentul a 13% din valoarea eligibilă aprobată

Perioada de implementare este de 72 de luni. (01.01.2018-31.12.2023)

Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov
Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov
Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov
Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov

„Sprijin pentru pregătirea aplicației și documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea centru în perioada 2014-2020” cod SMIS 2014 +106938

În cadrul acestui proiect sunt întocmite documentaţiile tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată în perioada 2014-2020. De asemenea, este asigurat suportul de specialitate pentru elaborarea Aplicaţiei de Finanţare, cât şi  în perioada de aprobare acesteia.

Proiectul are ca scop identificarea priorităţilor şi pregătirea aplicaţiei de finanţare din fondurile europene pentru investiţii în infrastructură, care să contribuie la creşterea gradului de conformare la Directivele europene cu privire la apă potabilă şi apa uzată.

Valoarea totală a proiectului este 24.366.100,80 lei inclusiv TVA, din care:

 • 17.259.321,40 lei, finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin POIM, reprezentând echivalentul a 85% din valoarea eligibilă aprobată;
 • 2.842.711,76 lei, co-finanţarea de la bugetul naţional, reprezentând echivalentul a 14% din valoarea eligibilă aprobată;”

Data ordinului de începere a contractului: 16.04.2018.

Stadiul de implementare la luna decembrie 2022:

 În lucru

 • Este asigurat sprijin pe perioada derulării procesului de achiziție, pentru executarea lucrărilor și pentru serviciile de Asistență tehnică
 • A fost retransmisă documentația de atribuire pentru Contractul de Servicii Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului – Servicii și Lucrări
 • A fost solicitat avizul Comitetului Tehnico – Economic
 • A continuat Activitatea de elaborare a documentațiilor pentru obținerea Acordului prealabil și a Autorizației de Amplasare și/sau de acces în zona drumurilor naționale, în conformitate cu precizările C.N.A.I.R D. R.D.P. Brașov, precum și pentru obținerea avizului de la Garda Forestieră
 • Au fost realizate activități de corelare/armonizare a Documentațiilor de Atribuire împreună cu concluziile clarificărilor emise în cadrul procedurilor de licitație, deja lansate pe SEAP

Finalizate

 • Aplicația de Finanțare a fost finalizată și a fost încheiat Contractul de Finanțare nr. 1640/02.08.2022,  pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în județul Brașov/ Regiunea Centru, cod SMIS 2014 +152260”
 • A fost asigurat sprijin în procedura de achiziție
 • Procedurile de achiziție au fost încheiate pentru  contractele de lucrări: Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în Hărman și extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare în Prejmer, etapa I Beneficiile Proiectului, respectiv BV-CL-R06 și Extinderea și reabilitare sistemelor de alimentare cu apă și canalizare Feldioara BV-CL-R18

Beneficiile Proiectului

Documente cu caracter public: 

Persoana de contact:

Ing. Doru Șopterean, Manager Proiect

Tel. 0268 408602

E-mail: dorusopterean@apabrasov.ro;

poim@apabrasov.ro