Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Hărman și extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Prejmer, etapa I

Antreprenor: S.C. Euskadi S.R.L. din Timișoara

Data ordinului de  începere a lucrărilor: 10 Iulie 2022

Durata de execuție a lucrărilor:  20 luni

Valoarea contractului: 38.784.268,04 lei (fără TVA)

Obiective:

Hărman

 • extinderea conductei de aducțiune cu aproximativ 4, 77 km și a rețelei de distribuție a apei potabile cu cca. 9,88 km, montarea a 19 hidranți, 4 cămine prevăzute cu echipamente pentru monitorizarea presiunii pe rețeaua de apă potabilă;  213 gospodării vor fi conectate la rețeaua de apă potabilă;
 • extinderea rețelei de canalizare cu aprox. 9,60 km și construirea a 4 stații de pompare a apei uzate

Prejmer

 • extinderea conductei de aducțiune a apei potabile cu cca. 7,92 km, a rețelei de apă potabilă cu aprox. 7,77 km și montarea a 12 hidranți; 177 gospodării vor fi branșate la rețeaua nouă  de apă potabilă
 • reabilitarea a 1,465 km din rețeaua existentă de alimentare cu apă potabilă, 4 hidranți și 74 de branșamente
 • extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 8,664 km, vor fi construite 3 stații de pompare a apei uzate, 203 cămine de vizitare, 249 cămine de racord și 249 gospodării vor fi racordate la noua rețea de canalizare
 • reabilitare 2,99 km rețea canalizare, 10 cămine de vizitare, 14 racorduri și cămine de racord

Pentru cele 2 localități, va fi prevăzut câte un dispecerat de control, comandă și colectare date (SCADA), cu posibilitatea transmiterii la un dispecerat zonal/regional.

În săptămâna 20 – 24 noiembrie 2023, se lucrează la:

Prejmer:

 • str. Brașovului – montare conductă de apă, de canalizare și lucrări la Stația de Pompare a Apelor Uzate
 • Str. Cărămidarilor – montare conductă de canalizare
 • Str. Drumul de Fier – montare conductă de canalizare și conductă de apă
 • Str. Poet Ioan Popescu – montare conductă de canalizare și conductă de apă

  Hărman:

 • str. Mircea cel Bătrân – probe de presiune și etanșeitate a conductelor de apă
 • Str. Horia Lovinescu – lucrări la Stația de Pompare a Apelor Uzate
 • DJ 112 Hărman -Podu Oltului – montare conductă aducțiune apă
 • Str. Titu Maiorescu – montare conductă de canalizare și conductă de apă

Progres fizic la 31.10.2023: 84,40%

Fotografii relevante: