Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Hărman și extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Prejmer, etapa I

Antreprenor: S.C. Euskadi S.R.L. din Timișoara

Data ordinului de  începere a lucrărilor: 10 Iulie 2022

Durata de execuție a lucrărilor:  20 luni

Valoarea contractului: 38.784.268,04 lei (fără TVA)

Obiective:

Hărman

  • extinderea conductei de aducțiune cu aproximativ 4, 77 km și a rețelei de distribuție a apei potabile cu cca. 9,88 km, montarea a 19 hidranți, 4 cămine prevăzute cu echipamente pentru monitorizarea presiunii pe rețeaua de apă potabilă;  213 gospodării vor fi conectate la rețeaua de apă potabilă;
  • extinderea rețelei de canalizare cu aprox. 9,60 km și construirea a 4 stații de pompare a apei uzate

Prejmer

  • extinderea conductei de aducțiune a apei potabile cu cca. 7,92 km, a rețelei de apă potabilă cu aprox. 7,77 km și montarea a 12 hidranți; 177 gospodării vor fi branșate la rețeaua nouă  de apă potabilă
  • reabilitarea a 1,465 km din rețeaua existentă de alimentare cu apă potabilă, 4 hidranți și 74 de branșamente
  • extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 8,664 km, vor fi construite 3 stații de pompare a apei uzate, 203 cămine de vizitare, 249 cămine de racord și 249 gospodării vor fi racordate la noua rețea de canalizare
  • reabilitare 2,99 km rețea canalizare, 10 cămine de vizitare, 14 racorduri și cămine de racord

Pentru cele 2 localități, va fi prevăzut câte un dispecerat de control, comandă și colectare date (SCADA), cu posibilitatea transmiterii la un dispecerat zonal/regional.

Prejmer și Hărman:

  • în 17.04.2024 a fost realizată Recepția la terminarea lucrărilor

De la această dată, a început perioada de notificare a defectelor, conform contractului de lucrări și legislației în vigoare.

Contract finalizat 

Fotografii relevante: