IIReabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare

  • Valoarea contractului la semnare a fost de 15.698.415,87 EURO
  • Perioada de Implementare a fost de 54 de luni

II.1 Colectorul Poiana Braşov – Râşnov

Prin implementarea acestui proiect s-au rezolvat următoarele probleme:
– Apele uzate din Poiana Braşov sunt interceptate la punctul de intrare al Staţiei de tratare a apei uzate existente şi transportate gravitaţional printr-un nou colector, care adună şi transportă apele uzate din întreaga staţiune în colectorul Râşnov şi de aici în Staţia de Epurare Braşov, unde este tratată în mod corespunzator cu cerinţele de calitate a mediului impuse de UE.

II.2 Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei în cartierele Răcădău şi Schei

Prin implementarea acestui proiect s-au rezolvat următoarele probleme:
– Contorizarea fiecărei scări de bloc şi instalarea de apometre în cartierele reabilitate, fapt care permite înregistrarea şi încasarea cantităţilor de apă consumată; acest proces are un impact economic şi unul de mediu, prin eliminarea risipei de apă, protejând astfel sursele naturale de apă.

II.3 Alimentarea cu apă a comunelor Hărman, Sânpetru

În cadrul acestui contract, se urmăreşte:

  • Staţia de pompare Rulmentul este reabilitată prin instalarea unui echipament de pompare eficient şi a unui control automatizat.
  • Echipamentele de teletransmisie şi comandă au fost înlocuite pe frontul celor 30 de puţuri Hărman-Sânpetru.

II.4 Dezvoltarea reţelelor de apă din cartierul Stupini şi Tractorul VI şi dezvoltarea reţelelor de canalizare în Tractorul VI Sud

În cadrul acestui contract, se urmăreşte:

  • In cartierul Tractorul VI Sud s-a impus dezvoltarea unui sistem unitar de canalizare, apa uzată fiind transportată gravitațional către Colectorul „I” și, de aici, spre Stația de Epurare. Alimentarea cu apă a acestei zone este prevăzută a fi făcută din apa înmagazinată în rezervoarele din Dealul lui Lupan.
  • In cartierul VI Nord alimentarea cu apă se face prin intermediul unei rețele de distribuție similare cu cea din Sud, a cărei dimensionare depinde de dezvoltarea viitoare a zonei.
  • Alimentarea cartierului Stupini cu apă se va face din apa înmagazinată în rezervoarele din Dealul lui Lupan, din aceeași arteră ca și cea folosită pentru cartierul Tractorul.

II.5 Instalarea debitmetrelor de canalizare

– Prin instalarea debitmetrelor de canalizare pe principalele colectoare se poate monitoriza continuu debitul de apă uzată, urmând a fi creată o bază de date. Aceste debitmetre sunt dotate cu un sistem de transmitere a datelor direct în dispeceratul Companiei.

II.6 Achiziția de apometre

Proiectul vine în completare investiţiei făcute în cadrul Programului de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale (MUDPI) în perioada 1995 -2000 şi contribuie la îndeplinirea cerinţelor Directivei CE cu privire la apă. Implementarea lui a constat în achiziţia şi montarea a 4550 de apometre la consumatori, altele decât cele pentru zonele reabilitate. De asemenea, a fost achiziţionat şi pus în funcţiune şi un banc de testat apometre.

Succesul în imagini al contractului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare”: