IV. Reabilitarea şi extinderea Colectorului „I”

Perioada de implementare: 41 luni.
Valoarea contractului cu variaţii: 9.957.020,64 EURO.

Implementarea acestui proiect a rezolvat următoarele probleme:

  • Conformarea la prevederile Directivelor CE cu privire la apele uzate, protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei
  • Eliminarea riscului de inundaţii în perioadele cu precipitaţii abundente prin:
    • creşterea capacităţii de colectare a apelor uzate din partea de est si nord-est a municipului Braşov şi transportul gravitaţional la Staţia de Epurare
    • preluarea apei uzate menajere şi pluviale suplimentare din oraşul Săcele
    • preluarea apei uzate menajere din zona de est, sud-est, nord-est şi nord a municipiului Braşov (colectoarele A, B şi C).

Pentru acestea au fost executate urmatoarele lucrări:

  • reabilitarea şi extinderea colectorului “I” şi “A”
  • construcţia unei staţii de pompe în cartierul Triaj

Succesul în imagini al contractului „Reabilitarea şi extinderea Colectorului I”: