Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare Feldioara

Antreprenor:  S.C. Euskadi S.R.L. din Timișoara

Data ordinului de  începere a lucrărilor: 25 Iulie 2022

Durata de execuție a lucrărilor:  15 luni

Valoarea contractului: 7.675.009,87 lei (fără TVA)

Obiective:

  • reabilitarea rețelei de distribuție apă pe o lungime de aproximativ 1,30 km, 89 imobile vor beneficia de branșamente noi la rețeaua apă potabilă care va fi reabilitată, 378 de imobile vor fi contorizate prin montarea, pe branșamentele existente la rețeaua de distribuție a apei potabile,  de cămine de apometru complet echipate
  • extinderea rețelei de distribuție apă, 162 vor avea branșamente noi conectate la rețea nouă de distribuție și a apei potabile
  • extinderea rețelei de canalizare, 91 de imobile vor fi racordate la rețeaua de canalizare.

În 11.01.2024, a fost realizată Recepția la terminarea lucrărilor.

De la această dată, a început perioada de notificare a defectelor, conform contractului de lucrări și legislației în vigoare.

Progres fizic al lucrărilor, la 31.12.2023: 100%

Fotografii relevante:

Documente care au caracter public

Panou temporar