Denumirea Contractului: Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului, achiziții echipamente UIP și publicitate, Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor

Prestator servicii: Asocierea ROMAIR CONSULTING S.R.L. – ACTUAL TOP CONSULTING S.R.L. – GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL – OMICRON AMPERO S.A.

Data semnării: 18 iulie 2023

Perioada de implementare a contractului:  85 de luni ( 6 luni în Etapa I , prin POIM și 79 de luni în Etapa II, prin PODD)

Valoarea contractului: 36,31 milioane de lei, fără TVA 

Activități din cadrul contractului:

A – Asistență tehnică pentru managementul proiectului:

În prezent, în cadrul acestei secțiuni au fost realizate și aprobate următoarele documente:

  • Raportul de început
  • Realizarea sondajului de opinie și raportul aferent acestuia
  • Raportul privind situația existentă
  • Raportul trimestrial de management august-octombrie 2023 și noiembrie – decembrie 2023
  • Strategia și planul anual pentru informarea și publicitatea proiectului
  • Sesiunea de informare cu privire la propunerea de Manual de proceduri
  • Sesiunea de instruire, în scopul respectării Manualului de Identitate Vizuală respectiv Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 aferent PDD
  • Manualul de proceduri UIP
  • Sesiunea de instruire cu privire la managementul proiectelor de investiții, managementul contractelor de lucrări conform HG 1/2018

B – Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor:

În prezent, în cadrul acestei secțiuni au fost realizate și aprobate următoarele documente:

B1 Activități de supervizare a fazei de pre-construcție

–    Manualul de asigurare a calității

B2 Activități de supervizare a fazei de construcție

–    Rapoartele lunare de supervizare

B3 Activități de supervizare a fazei de post-construcție

Progres la 31.01.2024: 3,45%

Documente care au caracter public

Promovarea proiectului