Denumirea Contractului: Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului, achiziții echipamente UIP și publicitate, Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor

Prestator servicii: Asocierea ROMAIR CONSULTING S.R.L. – ACTUAL TOP CONSULTING S.R.L. – GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL – OMICRON AMPERO S.A.

Data semnării: 18 iulie 2023

Perioada de implementare a contractului:  85 de luni ( 6 luni în Etapa I , prin POIM și 79 de luni în Etapa II, prin PODD)

Valoarea contractului: 36,31 milioane de lei, fără TVA 

Activități din cadrul contractului:

A – Asistență tehnică pentru managementul proiectului:

 • A1 Suport în managementul Proiectului
 • A2 Suport în pregătirea Aplicației de Finanțare aferente etapei a II-a (PDD)
 • A3 Informarea publicului și publicitatea Proiectului
 • A4 Actualizarea strategiei de management al nămolului
 • A5 Actualizarea strategiei de management al apelor uzate industriale
 • A6 Extinderea sistemului GIS pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare din aria Proiectului
 • A7 Actualizarea sistemului de modelare hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare in zonele proiectului
 • A8 Îmbunătățirea strategiei de reducere a pierderilor în rețelele de distribuție
 • A9 Actualizarea Master Planului revizuit
 • A10 – Elaborarea Documentației de Atribuire pentru contractul de lucrări BV-CL-G03 Extindere și modernizare sistem SCADA Regional

B – Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor:

 • B1 Activități de supervizare a fazei de pre-construcție
 • B2 Activități de supervizare a fazei de construcție
 • B3 Activități de supervizare post-construcție

Documente care au caracter public

Promovarea proiectului