CL10F – Contract de lucrări

Denumire contract: CL 10F – „REABILITAREA ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE, INCLUSIV STAȚII DE POMPARE APĂ UZATĂ ÎN MOIECIU – ETAPA I”
Antreprenor: ASOCIEREA S.C. MORANI IMPEX S.R.L. – S.C. STRACO GRUP S.R.L.
Data de începere a lucrărilor: 14 mai 2018
Data de finalizare a lucrărilor: 30 aprilie 2021 (Conform Actului Adițional nr. 5/ 23.11.2020)
Valoarea contractului: 6.755.467,30 lei (exclusiv TVA)

Obiectivele contractului:

 • extinderea reţelelor de apă pe 3 sectoare
  • Sector 1 – lungime 2164,5 metri liniari şi realizarea a 106 branşamente
  • Sector 2 – lungime 1493,5 metri liniari şi realizarea a 70 de branşamente
  • Sector 4 – lungime 707 metri liniari şi realizarea a 21 de branşamente
 • extinderea reţelelor de canalizare pe 3 sectoare
  • Sector 1 – lungime 2118,35 metri liniari și realizarea a 106 racorduri
  • Sector 2 – lungime 1501,3 metri liniari şi realizarea a 70 de racorduri
  • Sector 4 – lungime 633,5 metri liniari şi realizarea a 21 de racorduri

Recepția la terminarea lucrărilor este în curs de pregătire și este programată pentru luna octombrie 2021. 

Stadiu de implementare la 30.09.2021:

 • Progres fizic: 100 %
 • Montare de rețea distribuție de apă pe o lungime de 4,42 km, 8 cămine de vane, 220 de branşamente și 20 hidranți
 • Montare de rețea canalizare menajeră pe o lungime de 4,3 km, 74 cămine de vizitare/intersecție, 221 racorduri

Fotografii relevante: Mai 2020

Fotografii relevante: August – Noiembrie 2019