CL9F – Contract de lucrări

Lot I Brașov

Denumire contract: CL 9F – „REABILITAREA ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ÎN BRAȘOV ȘI SĂCELE”

Antreprenor: S.C. AGESERV CONSTRUCT S.R.L

Data de începere a lucrărilor: 13 august 2018

Data de finalizare a lucrărilor: 13 iunie 2020 (la care se adaugă o perioadă de 36 luni de notificare a defectelor)

Valoarea contractului: 19.240.382,74 lei (inclusiv TVA)

Obiectivele contractului:

 • Reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă și a arterelor de transport în Municipiul Braşov (lung. aprox. de 15,7 km), execuția a 84 de hidranți supraterani precum și realizarea branșamentelor la fiecare imobil (aprox. 441 buc.) și contorizarea acestora
 • Reducerea pierderilor de apă prin înlocuirea conductelor de distribuție și a arterelor de transport
 • Reducerea activității de mentenanță (număr de intervenții) efectuate pe conductele de distribuție și a arterelor de transport

Străzile cuprinse în contract pentru reabilitare:

 • Castanilor, Avram Iancu, Al. I. Cuza, Iuliu Maniu, 15 Noiembrie, Lucian Blaga, Nicolae Titulescu, Serii, Petru Rareș, Toamnei, Zizinului, Saturn, Barbu Lăutaru, Carierei, Griviței

Lucrări în curs de desfășurare:

 • Bulevardul Saturn

Lucrări finalizate pe străzile: 

 • Carierei, Castanilor, A.I. Cuza, Iuliu Maniu,  Toamnei, Roșiorilor, Serii, Petru Rareș

Stadiu de implementare la 31.01.2020:

 • Progres fizic înregistrat: 66,66 %
 • Montarea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 9114,40 m, 349 branșamente și 62 hidranți
 • Montarea arterei de distribuţie a apei potabilă pe o lungime de 2899 m

Panou temporar:

Fotografii relevante:

Brașov, strada N. Titulescu octombrie – noiembrie 2019 – Modernizarea rețelei de distribuție apă potabilă

Fotografii relevante:

Brașov, intersecția Al.I. Cuza – Iuliu Maniu, august 2019 – Modernizarea rețelei de distribuție apă potabilă

Brașov, str. Castanilor, octombrie 2018 – Execuție rețea de distribuție apă potabilă, conductă PEHD

Lot II Brașov Timiș-Triaj, Săcele

Denumire contract: CL 9F – „REABILITAREA ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ÎN BRAȘOV ȘI SĂCELE”
Antreprenor: S.C. AGESERV CONSTRUCT S.R.L
Data de începere a lucrărilor: 13 august 2018
Data de finalizare a lucrărilor: 24 septembrie 2019 (la care se adaugă o perioadă de 36 luni de notificare a defectelor)
Valoarea contractului: 4.370.299,05 lei (inclusiv TVA)
Obiectivele contractului:
Prin proiectul propus în domeniul apei uzate se urmărește întregirea noii rețele de canalizare ape menajere din Brașov (cartierul Timiș-Triaj) și Săcele:

 • Sector 1 Canalizare Brașov, cartier Timiș-Triaj – extinderea rețelei de canalizare apă menajeră pe străzile Timiș-Triaj și Fundătura Hărmanului în lungime totală de 1,6 km, subtravesarea liniei CFR; legătura de la căminul de racord la instalația interioară a imobilelor, nu face parte din scopul acestui contract;
 • Sector 2 Canalizare Săcele – extinderea rețelei de canalizare apă menajeră pe străzile George Moroianu, Bulevardul Brașovului, Piața Libertății, Mihai Eminescu, Petöfi Sándor, cu o lungime totală de aproximativ 2,3 km; legătura de la căminul de racord la instalația interioară a imobilelor, nu face parte din scopul acestui contract;
 • conectarea colectoarelor realizate în cadrul contractului BV-CL9, proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu

Stadiu de implementare la 31.01.2020:

 • Progres fizic: 100%

Au fost finalizate toate lucrările în ambele sectoare ale contractului.

În 29.10. 2019 au fost încheiate Procesele Verbale de recepţie la terminarea lucrărilor pentru ambele sectoare.

De la această dată, a început perioada de notificare a defectelor, cu o durată de 36 de luni. La finalul acesteia se va efectua recepţia finală.

Panou temporar:

Fotografii relevante:
Brașov, str. Fundătura Hărmanului, martie 2019 – Reabilitare rețea de canalizare cartierul Timiș-Triaj

Fotografii relevante:
Săcele, b-dul Brașovului, septembrie 2018 – Execuție rețea de canalizare apă, conductă PVC